รองผู้ว่าฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 148 ครั้ง

วานนี้ (28 พ.ค. 63) นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่4 /2563 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

              ด้านสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยังคงอยู่ที่ อำเภอปายและแม่ลาน้อย จากสถิติการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ผ่านมา ยาเสพติดที่ระบาดคือยาบ้า ด้านหน่วยงานรณรงค์จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดำเนินกิจกรรมแล้ว ยกเว้นการอบรม สัมมนา ซึ่งติดระเบียบการป้องกันโควิท 19 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม

            ประธานได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานโดยบูรณาการ ปราบปรามยาเสพติดต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เวียงสอน ดอนแก้ว
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ