กรมการท่องเที่ยว ยังคงดำเนินการคืนหลักประกันส่วนเกินจากกฎกระทรวงกำหนด ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ COVID-19 ขณะนี้รับคืนแล้ว 2,828 ราย เป็นเงินกว่า 200 ล้านบาท

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 139 ครั้ง

     ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีประกาศกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน การประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2563 โดยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการแจ้ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอคืนหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจ นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนำเที่ยวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยนั้น

     กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยความคืบหน้า เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มายื่นคำขอคืนเงินหลักประกันและได้รับเงินหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด เพื่อนำไปใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 2,828 ราย คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 217,563,000 ล้านบาท และจะดำเนินการทยอยคืนโดยเร็วต่อไป

     ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเงินหลักประกันฯคืนได้ทางเว็บไซท์ www.dot.go.th/news/guide-detail/3964 โดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 6 สาขาทั่วประเทศ เพิ่มเวลาให้บริการ เฉพาะกรณีคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเปิดให้ยื่นเอกสารทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นสาขากรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นต้องปิดทำการในวันอาทิตย์

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2401 1111 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ  facebook กรมการท่องเที่ยว Department of tourism

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ