จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะมุ่งมั่นด้วยการ ทำความดี ด้วยหัวใจ

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 149 ครั้ง

       วันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) ที่ห้วยโชกมะข่วง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง เพื่อประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญา และแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้และถือเป็นการทำความดี  ทั้งนี้ เพื่อสืบสานต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่จะมุ่งมั่นด้วยการ "ทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

         ตามที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน ได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน  อำเภอนาน้อย ได้ดำเนินกิจกรรมกิจิตอาสาต้านภัยแล้ง ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทานได้กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และในระยะยาว  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ประสบสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยการขุดบ่อ สระ อ่างเก็บ  น้ำจำนวน 60,000 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งหมด1,767 ครัวเรือน รวม  6,780 คน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 3,420 ไร่             

           พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก เพื่อชะลอความเร็วของน้ำและดักตะกอนดิน ส่วนน้ำจะไหลซึมลงไปสู่ดินชั้นล่างได้มากขึ้น  เป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นภายในดิน  สามารถยึดดินป้องกันการพังทลายได้ และมอบใบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ชาวบ้าน จำนวน 15 ราย ที่ได้เสียสละที่ดิน ให้กับส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และเกิดความยั่งยืน  อีกทั้ง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว  และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ