อบต.ห้วยโป่ง แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วง

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 124 ครั้ง

      จากการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในปี 2563 นี้ ปริมาณฝนรวมจะมีค่าต่ำกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้พื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนได้ 

       ตำบลห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นอีกหนึ่งแหล่งปลูกกระเทียมพันธุ์ดีและมีคุณภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกส้มเขียวหวานหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าส้มห้วยโป่ง ซึ่งมีทั้งส้มทั้งในฤดูและนอกฤดู นำมาซึ่งรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติภัยแล้งของปีนี้

      ดังนั้น นายเสถียร ขยันดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง กล่าวว่า ปีนี้ฝนตกทิ้งช่วงทำให้ในบางพื้นที่ยังคงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ราบและบางส่วนในพื้นที่สูงบนเขา และในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง มีการลงพื้นที่สำรวจรับทราบปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านและได้มีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรและในห้วงหน้าแล้งของปีนี้ยังสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยคาดการณ์ว่าปีหน้านั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งได้มีการวางแผนและของบสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมปัองกันและแก้ปัญหาน้ำแล้งให้กับชาวบ้านในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติงบก่อสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชาวบ้านอย่างแน่นอน

     ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดประสบปัญหาภัยแล้งต่างๆสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง โทรศัพท์หมายเลข 053-060061 หรือ 053-060024

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ