จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 109 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเวลาที่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ย้ำให้เจ้าของกิจการเตรียมพร้อมในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เมื่อรัฐบาลประกาศผ่อนปรนระยะที่ 3..//

            ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางแฟนเพจศูนย์ข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 เพิ่มเติมในพื้นที่ ไม่มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้ว สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมทั้งหมด จำนวน 41 ราย ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 2,148 ราย ตรวจไม่พบเชื้อกลับบ้านแล้ว 2,062 ราย ยังสังเกตอาการอยู่ในโรงพยาบาล 86 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลมายังจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 21,082 ราย ติดตามครบ 14 วันแล้ว 19,813 ราย และกักตัวเองอยู่ที่บ้าน 1,269 ราย ในส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 263 ราย ทีมสอบสวนโรคได้เก็บตัวอย่างน้ำลายส่งตรวจแล้ว จำนวน 258 ราย ติดตามครบ 14 วันแล้ว 196 ราย กักตัวอยู่ที่บ้าน 58 ราย  พักอยู่ใน Local Quarantine ของแต่ละอำเภอ จำนวน 9 ราย สำหรับผู้ที่พักอยู่ใน Local Quarantine ของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 ราย โดยพักอยู่ในโรงแรมนคราบูติก เชียงใหม่ 3  ราย, และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1  จำนวน 18 ราย

            ที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 หลายสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี  ส่วนสถานที่สาธารณะยังมีความเสี่ยง ขอให้ประชาชนเข้มมาตรการหากเข้าใช้บริการ อย่างไรก็ตามขอเน้นย้ำให้เจ้าของกิจการทุกแห่งเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  ทั้งจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ หากรัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

            ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยส่วนตัว ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือให้สะอาด เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และปฏิบัติดตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย เมื่อเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆให้ลงทะเบียนเข้า-ออก ในแพลตฟอร์มไทยชนะที่รัฐบาลจัดทำขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ