เชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตร เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 187 ครั้ง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งติดตามโครงการตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เพื่อชี้แจงติดตามงานโครงการต่างๆ ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล รวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอและตำบล และโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ  2563  โดยมีผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบใบประกาศนียบัตร เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร  และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ให้แก่เกษตรอำเภอเป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปมอบให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกร ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ของตนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ