ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าป้องกันโควิด-19 รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 196 ครั้ง

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าป้องกันโควิด-19 รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พร้อมกำชับผู้ประกอบการขนส่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-3 อย่างเข้มงวด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้โดยสาร  โดยผู้โดยสารเดินทางข้ามจังหวัด ต้องลงทะเบียนการเดินทางในระบบบันทึกข้อมูลผู้โดยสาร แบบ ต.8 คค ที่ web.dlt.go.th/t8/ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกำชับให้ผู้โดยสารทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และพื้นที่นั่งคอยในสถานีขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการและผู้โดยสารปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก อย่างเคร่งครัด หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่มีการจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน  1584 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ