ผู้ว่าการรถไฟฯ เร่งพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั่วประเทศ เริ่มปักหมุดจัดทำแผนที่แห่งแรก สถานีนครลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 292 ครั้ง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งจะเปลี่ยนจากฐานข้อมูลแผนที่แบบกระดาษ เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการจัดทำแผนที่เขตรถไฟผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Graphic Information System) หรือ GIS และจัดทำหมุดหลักฐานแผนที่เป็นตำแหน่งอ้างอิง ในย่านสถานีรถไฟทั่วประเทศ จำนวน 838 หมุด พร้อมสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไว้ใช้งานต่อไป สำหรับความคืบหน้าของงานอยู่ระหว่างทำการสำรวจจัดทำหลักฐานแผนที่และภาพถ่ายตามรายทางรถไฟและด้านสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มทำการปักหมุดแผนที่หมุดแรกของการรถไฟฯ ที่สถานีนครลำปาง ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ การรถไฟคาดว่าหลังจากการปักหมุดหลักฐาน การจัดทำแผนที่เขตรถไฟผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งตามแผนจะแล้วเสร็จใน 2 ปีนี้ จะทำให้การรถไฟฯ มีแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ เทียบเคียงมาตรฐานเดียวกับ ระวางที่ดินของกรมที่ดิน สามารถลดปัญหาการรุกล้ำพื้นที่กับแนวเขตที่ดินข้างเคียง รวมถึงส่งเสริมให้การบริหารทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ