เชียงใหม่ พร้อมรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 211 ครั้ง

หลังจากที่ ศบค. ได้พิจารณามาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายน นี้ ผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายกลับมาดำเนินกิจการได้ในเชียงใหม่  ต่างเตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการ  แต่ส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจว่าจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่  เนื่องจากธุรกิจบางอย่างต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่สาม  ซึ่งในรายละเอียดให้ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 21.00 น.  และที่เปิดได้เพิ่มเติมคือศูนย์แสดงสินค้า  ศูนย์ประชุม  สนามพระเครื่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม  สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง สถานที่ออกกำลังกาย  ฟิตเนส  สนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมแบบไม่มีการแข่งขัน  สถาบันลีลาศ  สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา  โรงภาพยนตร์  และสวนสัตว์   สถานประกอบการสปา  นวดแผนไทย  และลดเวลาเคอร์ฟิว  จากเดิม 23.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ประกอบกิจการหลายแห่งได้เตรียมความพร้อมที่จะกลับมาเปิดให้บริการ  ซึ่งบางแห่งยังไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่สาธารณสุขกำหนด  และบางส่วนไม่มั่นใจว่าจะมีผู้มาใช้บริการ  โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  เช่นร้านนวดแผนไทย กรทิพย์  โพธิเวช ถนนช้างคลาน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  นางสาวกัลยารัตน์  เรียนชูรัตน์  เจ้าของร้านบอกว่า  พนักงานมี 6 คน  กลับภูมิลำเนาไปแล้วตั้งแต่ปิดร้านในช่วงกลางเดือนมีนาคม  สำหรับการผ่อนคลายระยะที่ 3 ที่ให้ร้านนวดกลับมาเปิดได้  แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะมีลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือไม่  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแถบอเมริกาและยุโรป  เกรงว่าหากเปิดให้บริการอาจต้องแบกภาระค่าใช้จ่าย  มากกว่ารายรับที่จะเข้ามา  แต่ยืนยันว่าจะกลับมาเปิดกิจการแน่นอน  และจะไม่ทอดทิ้งพนักงานทุกคน  เพราะทำงานร่วมกันมากว่า 10 ปีแล้ว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : รุจิภรณ์ เตจ๊ะ
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ