รฟท. เดินหน้าปักหมุดปฏิรูปการทำงาน พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลที่ดินฯ ทั่วประเทศ

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 127 ครั้ง

ผู้ว่าการรถไฟฯ สานงานพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินการรถไฟฯ ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เปิดปฐมฤกษ์ เริ่มงานปักหมุดหลักฐานแผนที่แห่งแรก ณ สถานีนครลำปาง

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีอยู่ประมาณ 245,700 ไร่ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สานงานต่อเนื่องการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินของการรถไฟฯ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยจะมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนฐานข้อมูลจากแผนที่แบบกระดาษ ให้เป็นระบบแผนที่ GIS (Graphic Information System) พร้อมพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS (Management Information System) จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ เป็นตำแหน่งอ้างอิงในย่านสถานีรถไฟทั่วประเทศ รวมกว่า 838 หมุด ร่วมกับการสำรวจจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไว้ใช้งาน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินงานเริ่มทำการสำรวจจัดทำหลักฐานแผนที่และภาพถ่ายตามรายทางรถไฟ ตลอดจนตามสถานีจอดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการดำเนินงานดังกล่าว ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เลือกสถานีรถไฟนครลำปางเป็นจุดเปิดปฐมฤกษ์ทำการปักหมุดแผนที่เป็นจุดแรก ซึ่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติลงพื้นที่มาเป็นประธานทำการปักหมุดหลักฐานแผนที่หมุดแรกด้วยตนเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นกระบวนงานการจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ข้อมูลที่ดินของการรถไฟฯ อย่างเป็นทางการ

นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การปักหมุดหลักฐานแผนที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก กว่า 240,000 ไร่ ทั่วประเทศ  โดยเพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งในส่วนนี้ทางการรถไฟฯ มีเป้าหมายที่จะเรียกร้องเอาผืนที่ดินที่ถูกบุกรุกคืน โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุกที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถของการรถไฟและของประชาชนทั่วไป รวมทั้งผืนที่ดินที่ถูกบุกรุกและอยู่ในความเสี่ยงของการก่ออาชญากรรมต่างๆ รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้จะได้เร่งดำเนินการกับพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน

ทั้งนี้ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความคาดหวังว่า หลังจากการปักหมุดหลักฐาน รวมถึงการจัดทำแผนที่แนวเขตรถไฟ และภาพถ่ายทางอากาศ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ จะทำให้การรถไฟฯ มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของการรถไฟฯ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เทียบเคียงได้กับมาตรฐานเดียวกัน กับระวางที่ดินของกรมที่ดิน ซึ่งจะสามารถนำข้อมูลมาบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่กับแนวเขตที่ดินข้างเคียง และลดปัญหาความขัดแย้งกับเอกชน รวมทั้งสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการส่งเสริมงานบริหารทรัพย์สินที่ดินของการรถไฟฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งตามแผนงานทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จะดำเนินการปักหมุดหลักฐาน จัดทำแผนที่แนวเขตรถไฟ และภาพถ่ายทางอากาศ ให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 2 ปีนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ