คณะลูกเสือแห่งชาติ งดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 322 ครั้ง

คณะลูกเสือแห่งชาติ งดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

 

นายธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทางคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้มีมติ งดเว้นการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะได้มีการจัดงานอีกครั้งในปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ