สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญชวนผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 2 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 406 ครั้ง

นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มสิทธิ์การเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ได้แก่ การตรวจร่างการตามระบบ การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test, การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข, การตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์, การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart, การตรวจการห้องปฏิบัติการ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC, ปัสสาวะ UA, การตรวจสารเคมีในเลือด น้ำตาลในเลือด FBS, การทำงานของไต Cr, ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL cholerol, การตรวจอื่นๆ เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg, มะเร็งปากมดลูก Pap Smear, มะเร็งปากมดลูก VIA, เลือดในอุจจาระ FOBT, Chest X-ray โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053 612 599 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลศรีสังวาล โทร 053 611 378 , 053 611 398 ต่อ 5555 หรือสถานพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ