รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  • ประกาศจาก : สปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • รับชม : 100 ครั้ง

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ