ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • รับชม : 40 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ