บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเวลาการให้บริการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • รับชม : 55 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเวลาการให้บริการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเวลาการให้บริการไปรษณีย์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการให้บริการไปรษณีย์ของประชาชนทั่วไปจากการเปิดเผยของ นายสมเจตน์ วายุภาพ ผู้จัดกรายไปรษณีย์เขต ๕ ว่าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปและตอบสนอง LifeStyle ของผู้ใช้บริการยุดใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้บริการไปรษณีย์ และสอดคล้องกับเวลาการทำงานในปัจจุบัน อีกทั้งช่วยประหยัดใช้จ่าย ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาการให้บริการของ เคาน์เตอร์บริการบริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน โดยได้กำหนดเวลาให้บริการไปรษณีย์ใหม่ ดังนี้

วันจันทร์ - อาทิตย์ - วันหยุดตามประเพณี- วันหยุดชดเชย

- ฝากส่งสิ่งของ, จ่ายบิล , รับ -ส่งเงินธนาณัติ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

- ไม่มีวันหยุด

ทั้งนี้ เริ่มเปิดให้บริการตามกำหนดเวลาให้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นตันไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน โทรศัพท์ 0 -5309- 1105 หรือส่วนระบบบริการไปรษณีย์ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เลขที่ 6 ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 - 5327 - 5241 ต่อ 519

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ