โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2563
  • รับชม : 58 ครั้ง

ด้วยโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ประเภทประจำ และไปกลับ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 305 คนทางโรงเรียนได้รับนักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ 22 จังหวัด ของภาคเหนือตอนบน และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาเหมาะสมกับสภาพความพิการ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ ให้นำเด็กนักเรียนมาสมัครและประเมินทางด้านกายภาพเบื้องต้นที่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เลขที่ 50 หมู่ 10 ตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 498 145

โดยกำหนดระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ