โรงเรียนหอปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อ (ฟรีตลอดโครงการ)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2563
  • รับชม : 175 ครั้ง

โรงเรียนหอปริยัติศึกษา แผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาต่อ เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาต่อตามนโยบายการศึกษาชาติ โดยจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563เป็นเวลา 15 วัน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนปริยัติ วัดพระธาตุหริภุญชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-0229 (หยุดวันพระ และวันอาทิตย์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ