ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีทอดตลาด

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563
  • รับชม : 105 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 365 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และขายทอดตลาดในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 4380 ต่อ 20 (หมายเหตุ) ได้รับหนังสือวันที่ 20 มีนาคม 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ