จ้างปรับปรุงอาคารดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว จำนวน 1 แห่ง

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563
  • รับชม : 39 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างปรับปรุงอาคารดับเพลิงเก่า บ้านทุ่งเสี้ยว จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 0 5348 1173-5 ต่อ 32 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ