สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง แจ้งเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่เก่าชำรุด

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • รับชม : 159 ครั้ง

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง แจ้งเลื่อนการขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่เก่าชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 68 รายการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ