สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • รับชม : 161 ครั้ง

สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง สอบถามรายละเอียดและเสนอราคาระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 เมษายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.และจะเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-53275241 ต่อ 524-5 ในวันในเวลาปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ