ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • รับชม : 265 ครั้ง

 สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 1,531 รายการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ 7 เมษายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 7575 ต่อ 112,129

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ