ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองสายหลังบ้านนางคนึงนิจ นามสูง ถึงบ้านนางสังวาล คุณโย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่พัฒนา

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • รับชม : 93 ครั้ง

เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองสายหลังบ้านนางคนึงนิจ นามสูง ถึงบ้านนางสังวาล คุณโย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแพร่พัฒนา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ www.namphrae.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 6600 เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ