รับสมัครงาน

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • รับชม : 151 ครั้ง

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ในตำแหน่งงานว่างต่างๆของโรงพยาบาลดังนี้ 1.พยาบวิชาชีพ จำนวนหลายอัตรา ,2.พยาบาลวิชาชีพ(ไตเที่ยม) จำนวน 1 อัตรา ,3.ผู้ช่วยพยาบาล(PN)/พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) จำนวนหลายอัตรา ,4.นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , 5.เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ,6.ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ,7.เจ้าหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 3 อัตรา ,8.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวน 2 อัตรา ,9.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ,10.เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา ,11.เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จำนวน 1 อัตรา ,12.เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง จำนวน 2 อัตรา ,13.เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา ,14.เจ้าหน้าที่คลังยาเวชภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 5380 1999 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ