เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และเลื่อนการกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหว

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • รับชม : 117 ครั้ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 23 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 มีนาคม 2563 นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และเลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ