การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ

  • ประกาศจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2563
  • รับชม : 480 ครั้ง

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ

-ขั้นตอน ร่วมวงแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมิณผล

 

- ภาพกิจกรรม / รายการที่ผลิต

ตัวอย่างรายการ : คุยข่าว อป.มช." โดย อป.มช.เชียงใหม่
https://www.facebook.com/watch/live/?v=222691669118958&ref=watch_permalink

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ