คู่มือการให้บริการประชาชน

  • ประกาศจาก : ส่วนเทคนิค
  • เมื่อวันที่ : 24 เม.ย. 2563
  • รับชม : 478 ครั้ง

คู่มือมาตรฐานการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียง
รายละเอียด : >> 
https://region3.prd.go.th/uploads/file/notify/0-158797992440.pdf

คู่มือมาตรฐานการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ วิทยุโทรทัศน์
รายละเอียด : >> 
https://region3.prd.go.th/uploads/file/notify/1-158797992562.pdf

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ