ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x8 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2563
  • รับชม : 159 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x8 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ