วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ตำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ/ช

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • รับชม : 83 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ตำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ ขอย้าย/ขอโอน และคำรับรองผ่านผู้บังคับบัญชาและหลักฐานต่าง ๆ ส่งทางไปรษณีย์ ถึงงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ในวันเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcnu.ac.th หรือโทร.0-4229-5405-6 ต่อ 212

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ