แจ้งตรวจการจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • รับชม : 33 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งตรวจการจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโครงสร้างเหล็กด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 6 บัดนี้ ผู้จ้างได้ส่งมอบงานดังกล่าวเป็นที่เรีบยร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ