จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารรังสีการแพทย์ จำนวน 3 หลัง ของโรงพยาบาลวังเหนือ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2563
  • รับชม : 78 ครั้ง

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายอาคารราชพัสดุ โดยให้รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารรังสีการแพทย์ จำนวน 3 หลัง ของโรงพยาบาลวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ผู้ที่สนใจจะเสนอราคา สามารถลงชื่อแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลวังเหนือ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 – 11.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5427 9100 ต่อ 167,201

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ