เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ 13  ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • รับชม : 203 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบอ่างเก็บน้ำพร้อมสะพานข้ามทางระบายน้ำล้น หมู่ที่ 13  ด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 0830-1630 น. ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 053-703653 ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทาง www.gprocurement.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ