วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563
  • รับชม : 141 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 2 หลักสูตร คือ ปวช. และ ปวส ซึ่งมีสาขาวิชาดังนี้ ระดับ ปวช. ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) สาขาวิชาการบัญชี  และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี) สาขาวิชาไฟฟ้า (ทวิภาคี) สาขาวิชานักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (คอมพิวเตอร์) (ทวิภาคี) สาขาวิชาการบัญชี (ปวส.) 

จะเปิดทำการภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในเวลาราชการ 08:00 น. - 17:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองและพร้อมผู้ปกครอง ที่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง สอบถามเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์  www.msr.ac.th โทรศัพท์ 053-681576

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ