ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายรูปใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก จำนวน 11 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 พ.ค. 2563
  • รับชม : 237 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายรูปใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก จำนวน 11 รายการ   ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 และทำการขายทอดตลาดวันที่ 8 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 7156 ต่อ 102 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ