จำหน่ายตลับหมึกที่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 พ.ค. 2563
  • รับชม : 116 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จำหน่ายตลับหมึกที่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพจำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 0486 ต่อ 105 และ 115 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ