เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2563
  • รับชม : 118 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม2563 ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามโทรศัพท์ 053-703653 ต่อ 126 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ