เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ. เชียงราย มีความประสงค์จะจ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ 8 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2563
  • รับชม : 118 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ. เชียงราย มีความประสงค์จะจ้างออกแบบก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม  หมู่ 8 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 13 กรกฎาคม2563 ระหว่าง เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามโทรศัพท์ 053-667505  ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ