สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 61 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2563
  • รับชม : 204 ครั้ง

สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 61 รายการ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา ต้องอ่านประกาศขายทอดตลาด ตลอดจนดูสภาพรถยนต์ที่จะประมูลขายด้วยตนเองก่อนเข้าประมูล ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลแล้ว ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้วจะโต้แย้งใดๆ กับทางสำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาไม่ได้ทั้งสิ้น

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา โทร.054-449620 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ