ประกวดราคาเช่ารถยนต์ในการปฎิบัติราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2563
  • รับชม : 100 ครั้ง

สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ในการปฎิบัติราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 1177 , 0 5312 1181 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ