สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • รับชม : 153 ครั้ง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 160 รายการ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโรงเรียนบ้านท่าล้อ (เดิม) ม.9 ถ.ลำปาง-ห้างฉัตรสายเก่า ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง สอบถามโทร 0 5426 5104 ต่อ 105 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ