สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • รับชม : 445 ครั้ง

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fisheries.go.th/fpo-lampang รับสมัครจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ