กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • ประกาศจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • รับชม : 436 ครั้ง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 219 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา, เลขที่ตำแหน่ง 21 ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล และเลขที่ตำแหน่ง 234 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เลขที่ 279 หมู่ 9 ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5309 2420 ในระหว่าง วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ