บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ เค้าน์เตอร์บริการไปรษณีย์ GCS เชียงใ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • รับชม : 88 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ เค้าน์เตอร์บริการไปรษณีย์ GCS เชียงใหม่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งสถานที่ เค้าน์เตอร์บริการไปรษณีย์ GCS เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ผู้สนใจสมารถขอซื้อแบบประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานไปรษณีย์เขต ๕ เลขที่ ๖ ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๙๗๖๐ ต่อ ๕๒๕ ในเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ