ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สปข.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • รับชม : 15 ครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สปข.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ