เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • รับชม : 75 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lampangcity.go.th โทรศัพท์ 0 5423 7237 ต่อ 6101,6101

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ