ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง ด้วยวิธีประกวดวิธีอิเล็กทรอนิกส์

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • รับชม : 124 ครั้ง

องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง ด้วยวิธีประกวดวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2563 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5335 5313 0 5200 0529 ต่อ 13 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ