ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.74-003 ถนนสายหลักบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ 3 เขื่อมบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ 7 ตำบลสันนาเม็ง กว้าง 0.60 -4.50 เมตร ยาว725 เมตร หน

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2563
  • รับชม : 73 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ.74-003 ถนนสายหลักบ้านสันนาเม็ง หมู่ที่ 3 เขื่อมบ้านคอกหมูป่า หมู่ที่ 7 ตำบลสันนาเม็ง กว้าง 0.60 -4.50 เมตร ยาว725 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,315 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8142 ต่อ 201 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ