ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เชียงใหม่ - พะเยา กิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.พ. 2563
  • รับชม : 122 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชารถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ เชียงใหม่ - พะเยา กิจกรรม Road Show รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โครงการประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ