บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2563
  • รับชม : 128 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-279861

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ