สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน จำนวน 2 คัน

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • รับชม : 323 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน จำนวน 2 คัน โดยการประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า) ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไปจนเสร็จ ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โดยสามารถดูสภาพรถยนต์ที่จะขายทอดตลาดได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันประมูล ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา โทร.054 – 431513 ต่อ 205 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ